Zbliżające się pogrzeby


SOBOTA - 25.11.2017
Godz. pogrzebu: 12:00
Teofil Wojciechowski

zm. 22-11-2017

SOBOTA - 25.11.2017
Godz. pogrzebu: 12:00
Piotr Połogniuk

zm. 23-11-2017

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.