Zbliżające się pogrzeby


ŚRODA - 28.02.2018
Godz. pogrzebu: 13:00
Bogdan Szerszenowicz

zm. 23-02-2018

ŚRODA - 28.02.2018
Godz. pogrzebu: 14:15
Dariusz, Paweł Godawa

zm. 22-02-2018

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.