Zbliżające się pogrzeby


SOBOTA - 23.09.2017
Godz. pogrzebu: 12:00
Anna Jakubowska

zm. 19-09-2017

SOBOTA - 23.09.2017
Godz. pogrzebu: 16:30
Zdzisława Zielińska

zm. 21-09-2017

PONIEDZIAŁEK - 25.09.2017
Godz. pogrzebu: 13:00
Tadeusz Drążek

zm. 21-09-2017

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.