Zbliżające się pogrzeby


WTOREK - 24.04.2018
Godz. pogrzebu: 11:00
Irena Garbalska

zm. 20-04-2018

WTOREK - 24.04.2018
Godz. pogrzebu: 13:00
Daria Wysocka

zm. 19-04-2018

ŚRODA - 25.04.2018
Godz. pogrzebu: 12:00
Roman Przygoda

zm. 22-04-2018

zobacz wszystkie pogrzeby

    USŁUGI ON-LINE 
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.