Koszty kremacji

spopielenie dorosłej osoby 500zł
spopielenie dziecka lub płodu 175zł - 295zł
spopielenie szczątków 450zł - 800zł
kremacja „na żądanie” 650zł
W sobotę i niedzielę: stawka +100zł

Pozostałe ceny

wynajem sali pożegnań 100zł
trumny kremacyjne od 200zł
urny od 110zł
usługa transportu zwłok 1,95 zł/km
usługa transportu prochów 1,50 zł/km
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.