Wyszukiwarka zmarłych

Wpisz imię i nazwisko osoby którą szukasz. Jeśli nie znasz pełnego nazwiska możesz wpisać tylko pierwsze litery np. 'Kowal'.

imię:nazwisko:

Wyświetlanych jest ostatnich 15 pogrzebów wg daty pochówku.

Dariusz, Paweł Godawa

zm. 22 lutego 2018
czas pogrzebu: 28 lutego 2018, godz. 14:15

Pogrzeb odbędzie się w środę 28 lutego 2018 r. o godz. 14.30 przy grobie w kwaterze G-13 na cmentarzu w Koszalinie. Spotkanie żałobników o godz. 14.15 przy bramie E od ulicy Kamieniarskiej. Druga część uroczystości żałobnych odbędzie się w kościele WODA ŻYCIA.

Bogdan Szerszenowicz

zm. 23 lutego 2018
czas pogrzebu: 28 lutego 2018, godz. 13:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w środę 28 lutego 2018 r.  w naszej sali ceremonialnej przy ul. Różanej 8 w Koszalinie. Po uroczystości kondukt uda się na cmentarz w Koszalinie.

Renata Graczyk

zm. 22 lutego 2018
czas pogrzebu: 24 lutego 2018, godz. 11:30

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą żałobną z wystawieniem trumny odprawioną w sobotę, 24 lutego 2018r. o godz. 11:30 w kościele w Mielnie.
Po mszy kondukt uda się na cmentarz w Mielnie.

Henryk Pożywio

zm. 19 lutego 2018
czas pogrzebu: 23 lutego 2018, godz. 10:00

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23 lutego 2018r na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Kondukt wyruszy bezpośredni do grobu od bramy głównej o godz. 10.00.

Janina Sawczuk

zm. 19 lutego 2018
czas pogrzebu: 22 lutego 2018, godz. 13:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek, 22 lutego 2018r o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

Seweryna Pietrzak

zm. 15 lutego 2018
czas pogrzebu: 22 lutego 2018, godz. 11:30

Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 22 lutego 2018r na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Kondukt wyruszy bezpośrednio do grobu od bramy E (od ul. Kamieniarskiej) o godz. 11.30

Józefa Czekaj

zm. 16 lutego 2018
czas pogrzebu: 21 lutego 2018, godz. 13:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą św. żałobną z wystawieniem trumny odprawioną w środę, 21 lutego 2018r.  o godz. 13:00 w kościele w Osiekach.
Po mszy kondukt uda się na cmentarz w Suchej Koszalińskiej.
Autobus dla uczestników ceremonii zostanie podstawiony pod kościołem w Osiekach.

Teresa Murawska

zm. 16 lutego 2018
czas pogrzebu: 19 lutego 2018, godz. 13:00

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek, 19 lutego 2018r. o godz. 13:00 w kaplicy na cmentarzu w Sianowie.

Kazimierz Robakiewicz

zm. 16 lutego 2018
czas pogrzebu: 17 lutego 2018, godz. 13:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą św. żałobną z wystawieniem trumny odprawioną w sobotę, 17 lutego 2018r. o godz. 13:00 w kościele w Osiekach.
Po zakończeniu mszy kondukt uda się na cmentarz w Suchej Koszalińskiej.

Elżbieta Gryzio

zm. 13 lutego 2018
czas pogrzebu: 16 lutego 2018, godz. 14:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą św. żałobną z wystawieniem trumny odprawioną w piątek, 16 lutego 2018r. o godz. 14:00 w kościele w Jamnie. Po mszy kondukt uda się na cmentarz w Koszalinie pod wejście główne.

Waldemar Snoch

zm. 8 lutego 2018
czas pogrzebu: 16 lutego 2018, godz. 11:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą św. żałobną z wystawieniem urny odprawioną w piątek, 16 lutego 2018r o godz. 11.00 w kościele w Mielnie. Po zakończeniu mszy kondukt uda się na cmentarz w Mielnie.

Tomasz Skrobski

zm. 12 lutego 2018
czas pogrzebu: 15 lutego 2018, godz. 13:30

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w czwartek, 15 lutego 2018r o godz. 13.30 w naszej sali ceremonialnej przy ul. Różanej 8 w Koszalinie. Po zakończeniu ceremonii kondukt uda się na cmentarz w Koszalinie pod wejście E (od ul. Kamieniarskiej ok. godz. 14.10).

Maria Narloch

zm. 11 lutego 2018
czas pogrzebu: 15 lutego 2018, godz. 11:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą św. żałobną z wystawieniem trumny odprawioną w czwartek, 15 lutego 2018r o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Ignacego z Loyoli w Koszalinie. Po zakończeniu mszy kondukt uda się na cmentarz komunalny w Koszalinie.

Piotr Kisiel

zm. 5 lutego 2018
czas pogrzebu: 12 lutego 2018, godz. 13:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w poniedziałek, 12 lutego 2018r o godz. 13.00 w naszej sali ceremonialnej przy ul. Różanej 8 w Koszalinie. Po zakończeniu ceremonii kondukt uda się na cmentarz w Koszalinie pod wejście główne (ok. godz. 13.45).
Msza św. żałobna zostanie odprawiona w dniu pogrzebu o godz. 8:00 w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie.

Tadeusz Derewiecki

zm. 9 lutego 2018
czas pogrzebu: 10 lutego 2018, godz. 13:30

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się w sobotę, 10 lutego 2018r o godz. 13.30 w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Koszalinie.

Rozalia Skubiszewska

zm. 3 lutego 2018
czas pogrzebu: 7 lutego 2018, godz. 14:00

Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się msza świętą żałobną z wystawieniem trumny odprawioną w środę, 7 lutego 2018r. o godz. 14:00 w kaplicy na cmentarzu w Sianowie.
Obecnie realizujemy projekt „Zwiększenie jakości i dostępności usług firmy „Wrotniewscy” S.C. w wyniku wdrożenia innowacji produktowej i procesowej w zakresie świadczenia usług pogrzebowych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.